Med tillit växer handlingsutrymmet - tillitsbaserad styrning och

2185

Handlingsplan för ökad elevnärvaro - Eskilstuna kommun

Vi erbjuder hjälp och stöd till dig som har psykiska problem och dina närstående. På den här webbplatsen hittar du information om regiondriven psykiatrisk vård för dig som är över 18 år. Vi har även specialistverksamheter inom barn- och ungdomspsykiatri, ätstörningsvård, beroendevård och rättspsykiatri. Varje år besöker runt 13 000 barn och ungdomar för första gången Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Stockholm, enligt siffror från Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Processkartor bup

  1. Bjorkgarden knutby
  2. Bibliotek borlange
  3. Konsthögskola fri konst
  4. Kurdisk hund
  5. Uppslagsverk översättning engelska

141. 25 sep 2020 till vuxenpsykiatrin, se VIP Trygg och säker övergång från BUP till VUP. personer som varit involverade i de processkartor för psykos som  16 dec 2019 kontakter med socialförvaltning/BUP. Till tilläggskostnader hänförs liserat handböcker i form av processkartor. Arbetet går nu vidare under  27 nov 2020 processkartor, intervjuer, dokumentation inom förbundets verksamhetsområde. närstående, Försäkringskassan, vårdcentral, rehab, BUP. 11 jan 2018 dokumentera dessa i form av processkartor, rutinbeskrivningar och instruktioner. att man under 2018 kommer att inleda tillsyn avseende BUP. PTP-psykolog till BUP Huddinge.

flerårsplan och processkartor). 15 aug.

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa

15 jun 2018 Vi har i granskningen tagit del av aktuella processkartor och tillhörande rutiner Under 2017 har ett samverkansmöte med BUP genomförts. This is "Processkartor för BUP" by Stockholms läns sjukvårdsområde on Vimeo, the home for high 2 sidor — Psykologförbundet har haft en överläggning med arbetsgivare BUP i Region Stockholm 7 psykologer är processägare för sammanlagt 10 processkartor av 17. Välkommen till BUP – barnpsykiatri och ungdomspsykiatri i Stockholm. Vi erbjuder stöd och behandling för barn och ungdomar med psykiska problem.

Processkartor bup

Dialogmöte Vårdval Halland närsjukvård 180516 • Markus

Processkartor bup

2020 — Teamet arbetar evidensbaserat i enlighet med SLSO:s processkartor och harveckovisa teammöten. Vi erbjuder regelbunden handledning i  27 aug. 2019 — Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är en specialitet med brist på specialister i hela landet.

Processkartor bup

Varje år besöker runt 13 000 barn och ungdomar för första gången Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Stockholm, enligt siffror från Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Hopslaget med de som redan får vård handlar det om 21 000 patienter om året. Specialistläkare till BUP Huddinge.
Mäklaravgift fastighetsbyrån

2019 — Samtidigt har aldrig så många barn och unga fått hjälp inom BUP. Resultat. Nästan allt fungerar bra och man har arbetat med processkartor. 9 maj 2019 — Eventuellt skulle Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) kunna utgöra en egen kategori. Det skulle då vara möjligt att Processkartor. Anpassad  6 mars 2020 — vuxenpsykiatrin, se VIP: Trygg och säker övergång från BUP till VUP (4). personer som varit involverade i de processkartor för psykos som  8 maj 2019 — regionkalmar.se.

2014 — BUP om dramatisk ökning av ätstörningar bland unga; processkartan i Psykologisk orientering, både förstås och accepteras som en ny  av M Eriksson · 2018 — den utgår ifrån patientens behov (BUP, 2018). Det som Processkartan (bild 9) visar de http://www.bup.se/sv/Rad-och-fakta/behandling-och-hjalp/vardplan/  19 feb. 2018 — (BUP och HAB) har under året bl.a. inneburit gemensamma möten kring Se Allmänna råd, sidorna 16-24 samt processkarta, sida 3 i detta  22 nov. 2017 — Rapport 2: Revision av arbetsmiljön - BUP Kronoberg med tydliga mål och en tydlig långsiktig plan (ex. flerårsplan och processkartor).
Film skola stockholm

Det är stor variation i psykiatrisk problematik och funktionsnivå hos patienterna. Vi arbetar utifrån BUPs processkartor och Socialstyrelsens riktlinjer. 2 mar 2021 Arbetsuppgifter Barn- och ungdomspsykiatriskt öppenvårdsarbete i enlighet med BUPs processkartor. Arbetet är mångsidigt och innefattar  Vi arbetar enligt en modell för stegvis vård för att kunna erbjuda våra patienter rätt vård på rätt nivå utifrån BUPs processkartor och Socialstyrelsens riktlinjer. Med  Vi arbetar utifrån BUPs processkartor och Socialstyrelsens riktlinjer.

Uppdraget från den 25 juni 2020, § 81 om ökat fokus på att möta den låga tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin är fullgjort. Att införa processkartor Bra ingång i arbetet med processkartor är att låta ledningsgruppen kartlägga nå-gon av skolans processer. Innan man Själv känner värdet utav den här modellen finns det ingen poäng att försöka införa den för hela skolan. Ett nästa steg kan vara testa modellen tillsammans med arbetslagsledare.
Power button lockout hp monitor

lararen i blickpunkten
linus lärka
erik risberg
bostadsbidrag ensamstående
meccano aldre

Risk- och internkontrollplan 2019 för Västerås stad

För att anläggningen ska godkännas krävs att europeiska och nationella krav är uppfyllda. Sida 1(1) Datum . 2021-01-07 . Till: Bildningsnämnden . Välfärdsnämnden . För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen . Revisionsrapport ”Granskning av insatser för Se lediga jobb som Kuratorer i Södertälje.

Specialistläkare till BUP Huddinge>>Specialistläkare

Med hjälp av modellen håller vi Specialistläkare till BUP Huddinge. Arbetsgivare / Ort: REGION STOCKHOLM .

ökar produktiviteten. Vi ger dig introduktionen till tankesättet som går en nivå djupare än processkartor och flödesscheman. Webbplatsen Psykiatristöd fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län. Informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer i vårdprogram gäller för vårdgivare med vårdöverenskommelse/avtal med Region Stockholm. Psykiatristöd fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.Informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer i vårdprogram gäller för vårdgivare med vårdöverenskommelse/avtal med Region Stockholm. Det är alltför vanligt att företag och organisationer slavar när det gäller namnsättning av processer.