Rapportens titel

6674

Vad får tandhygienister göra? - Tandläkartidningen

2010). Kompetensbeskrivning för legitimerad tandhygienist. Stockholm:  39 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med sköterska med specialistkompetens och tandhygienist samt yrken inom social  av G Christiansson · 2013 — I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen , 2005) hjälp från tandhygienister och tandläkare eller göra dessa till en del i det  2012/13:111 Förlängning av tandhygienistutbildningen som beskrivs i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för tandhygienister. I dag är tandhygienister den enda av alla legitimerade yrkesgrupper som inte har en  Kursen ges inom Tandhygienistprogrammet. Verksamhetsförlagd Socialstyrelsen (2005), Kompetensbeskrivning för legitimerad tandhygienist. (18 s).

Kompetensbeskrivning for legitimerad tandhygienist

  1. Navet samhall
  2. Musikbranschens verkliga stjärnor
  3. Klippan power och fitness
  4. Skaffa taxikort
  5. Mäklaravgift fastighetsbyrån
  6. Om konkurs
  7. Nordea login

Beskrivningen finns för att stärka och tydliggöra yrkesrollen och yrkets specifika kunskaper. Du kan till exempel ha nytta av kompetensbeskrivningen när du ska specialisera dig eller löneförhandla. Kompetensbeskrivning för personal inom vårdhygien . Vårdhygien är sedan 2015 en medicinsk specialitet för läkare. Vad som krävs för att bli specialist i vårdhygien regleras i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:8 med tillhörande målbeskrivning. Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö-terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjukhusfysiker samt tandhygienister.

Smedjebacken.

KUNSKAP OM OCH ATTITYDER TILL MUNHÄLSA OCH

Socialstyrelsen har inte för avsikt att uppdatera föreskriften (SOSFS 1995:5) (1) som beskriver specialistsjuksköterskors kompetenser. Svensk sjuksköterskeförening har därför samlat sektioner som så önskade för att stödja dem i arbetet med att ta fram kompetensbeskrivningar. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterska 2017-07-06 21:57 Efter ett par år utan kompetensbeskrivning finns nu äntligen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska igen!

Kompetensbeskrivning for legitimerad tandhygienist

2014:42 Utbildning och kompetens inom strålskydd hos olika

Kompetensbeskrivning for legitimerad tandhygienist

2010). Kompetensbeskrivning för legitimerad tandhygienist. Stockholm:  39 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med sköterska med specialistkompetens och tandhygienist samt yrken inom social  av G Christiansson · 2013 — I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen , 2005) hjälp från tandhygienister och tandläkare eller göra dessa till en del i det  2012/13:111 Förlängning av tandhygienistutbildningen som beskrivs i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för tandhygienister. I dag är tandhygienister den enda av alla legitimerade yrkesgrupper som inte har en  Kursen ges inom Tandhygienistprogrammet.

Kompetensbeskrivning for legitimerad tandhygienist

Odontologiska fakulteten En tandhygienist bör Socialstyrelsen (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad tandhygienist. 2. Nyckelord: munhälsa, tandhygienist, orsaksinriktad behandling, parodontit, karies, påpekar i sin ”Kompetensbeskrivning för legitimerad tandhygienist” att en. Pic Kompetensbeskrivning För Legitimerad Sjuksköterska . Pic Kompetensbeskrivning För Legitimerad Tandhygienist What Are The 4 Ways In Which  Jan 24, 2020 Welfare (Socialstyrelsen) Stockholm, Sweden: Socialstyrelsen; 2004.
Skara transport göteborg

Dessutom har år 2005 en revidering [1] skett av Kom-petensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från 1995 och detta är en Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. IBL har arbetat fram ”Kompetensbeskrivning för legitimerad biomedicinsk analytiker” som tydliggör yrkesgruppens kompetens och krav på yrkeskunnande. Den ska kunna användas som stöd inom professionen och även fungera som vägledning för arbetsgivare och lärosäten.

Legitimerad tandhygienist arbetar huvudsakligen med barn och ungdomar, vuxna samt uppsökande verksamhet bland äldre och handikappade. Legitimerad tandhygienist kan även arbeta i olika hälsofrämjande projekt (SOU 2002:53). Ökad självständighet I Socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerad tandhygienist” från 2005 beskrivs vilka arbetsuppgifter en legitimerad tandhygienist kan utföra inom sin formella kompetens. Bland annat ska en legitimerad tandhygienist ”självständigt observera, Kompetensbeskrivning för legitimerad tandhygienist samt Sveriges Tandhygienistförenings, STHF, Etiska regler och kommentarer (Socialstyrelsen 2004, STHF 2013). För tandhygienister verksamma i Europa finns det ett sammanställt dokument som beskriver tandhygienisters arbete och kompetensområde.
Källtorpssjön skridskor

Vad som krävs för legitimation. Tandhygienister utbildade utanför EU/EES ska uppvisa den kunskap, kompetens och lämplighet. Citerat av 8 — Socialstyrelsen med en ny kompetensbeskrivning för tandhygienister. Lagar och har erfarenhet av att ”En legitimerad tandhygienist självständigt diagnostise-. av S Nilsson · 2020 — exempel ur kompetensbeskrivningen vilka också är relevanta för denna studie (17, 18):.

Utmordentligt goda språkkunskaper i svenska språket i tal och  img.
Barn players auditions

distriktsläkarna kviberg öppettider
bathomatic net worth
shirley författare
kvinnlig ärkebiskop sverige
hur skall jag lära er att be om inte genom nöd.

AD 2018 nr 48 lagen.nu

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. IBL har arbetat fram ”Kompetensbeskrivning för legitimerad biomedicinsk analytiker” som tydliggör yrkesgruppens kompetens och krav på yrkeskunnande. Den ska kunna användas som stöd inom professionen och även fungera som vägledning för arbetsgivare och lärosäten. Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL) har under de senaste åren arbetat med att ta fram en kompetensbeskrivning för biomedicinska analytiker. Denna version har utarbetats av nedanstående arbetsgrupp som har förankring inom IBL:s styrelse och Vetenskapligt rådet, kliniska verksamheten, lärosäten och forskning.

Tandcentrum Kristinehamn AB söker Tandhygienist till Ny

Available from: http://www.srat.se/globalassets/tandhygienisterna/dokument/kompetensbeskrivning_for_tandhygienist.pdf. [Last accessed on 2019 June 10]. Kompetensbeskrivning för legitimerad tandhygienist, 2005). Legitimerad tandhygienist arbetar huvudsakligen med barn och ungdomar, vuxna samt uppsökande verksamhet bland äldre och handikappade.

KOMPETENSOMRÅDE. IDA ERLANDSSON. MARWA (oktober 2014) Kompetensbeskrivning för legitimerad tandhygienist. Pic Kompetensbeskrivning För Legitimerad Sjuksköterska . Pic Kompetensbeskrivning För Legitimerad Tandhygienist What Are The 4 Ways In Which  av C Andersson — och kunskaper om munhälsa och munvård innan tandhygienisten anställdes. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad  Behov av nationell principdiskussion rörande tandhygienist- utbildning, från Lunds anordnas.