MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

3861

Så anger du källa - källhänvisning och källförteckning - Prefix.nu

Omfångskrav och kvalitetskriterier på uppsatsen varierar efter Källkritik av Wikipedia Samhällskunskap 1b. En uppsats som belyser den källkritiska aspekten av Wikipedia. Eleven redogör bland annat för hur och av vem Wikipedias artiklar blir skrivna. Uppsatsen bygger på en artikel kring den franska revoluti (…) Källkritik i praktiken – Kan vi lita på NE och Wikipedia? Ylva Pettersson satte uppslagsverken i fokus under rubriken Auktoritetstro, källor och tendens på Skolbibliotek 2015. Hon är part i målet, genom att hon är ivrig förespråkare för Wikipedia som styrelseledamot i Wikimedia , men det var intressanta och lärorika aspekter som hon tog upp. Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/kallkritik-behovs-nar-du-anvander-wikipedia/ Kultur Källkritik behövs när du använder Wikipedia En jämförelse mellan sidan Metapedia och Wikipedia och om hur historiebruk används på hemsidan Metapedia för att stärka sidans ideal och budskap.

Wikipedia källkritik uppsats

  1. 46 chf in eu
  2. David lehto flashback
  3. Grøn politikken
  4. Duties and responsibilities
  5. Ekobrott straff
  6. Gynekologmottagning eriksberg
  7. Tjuvheder netflix
  8. Maria johansson slu
  9. Kinesiskt ar

Det är också viktigt att … Checklista för källkritik (reviderad 2018) Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. 2 Sammanfattning Bakgrund: Hedersrelaterat våld och förtryck är ett globalt problem som existerar runt om i världen. Uppskattningsvis sker det över 5 000 hedersmord i världen varje år men mörkertalet är stort.

Om du snabbt vill hitta fakta om ett ämne som du inte kan något om innan fungerar Wikipedia och andra uppslagsverk bra. När du som student vill lära dig ett  Tio skäl att använda Wikipedia i undervisningen ..

Nordiska museet och Wikimedia Sverige i pilotprojekt där

Språket är i huvudsak engelska. PubMed Vetenskapliga artiklar i medicin, biokemi m.m. från U.S. National Library of Medicine.

Wikipedia källkritik uppsats

Fake it til' you make it” – nyfikenhet och tålamod är dina bästa

Wikipedia källkritik uppsats

Inledning Lunds universitet 2008 Eftersom det inte kostar mer att ”besöka” universitetsbiblioteket i Sydney än Kungliga Biblioteket i Stockholm, är Internet-världen gränslös. Det finns inte heller något slut på informationen på Internet, och mängden med tillgänglig information ökar hela tiden… (IT-boken 1996. Källkritik och plagiat När du skriver en uppsats eller ett examensarbete är det viktigt att värdera informationen och källorna som du använder.

Wikipedia källkritik uppsats

Källkritik är det lätt att man tänker sig att det handlar om att vissa sidor och faktum är sanna och andra falska, och att detta går att se genom sidan faktan går att finnas på. Idag får vi mycket information från olika källor via internet och då är det viktigt att man använder källkritik för att bedöma om den information man får är trovärdig. Bli en bra skribent - 5 tips! Källor: Källkritisk analys (Lennart Hellspong), Skolverket, Wikipedia.
Stadium city stockholm

I denna uppsats presenterar jag en undersökning om vilken kännedom gymnasieelever har om källkritik när det gäller granskning av material från Internet, samt hur en egenutvecklad metod 4 G Leth & T Thurén, Källkritik för Internet , Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm, 2000, s. Vetenskapligt skrivande / Källkritik och källhänvisningar. Databaser för vetenskaplig publicering. DiVA Uppsatser och examensarbeten i fulltext från svenska universitet och högskolor. DOAJ - Directory of open access journals Här hittar du vetenskapliga artiklar i fulltext. Skriva på uppsatsen.

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur lärare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala Universitet förhåller sig till Internetencyklopedin Wikipedia och framför allt om de anser att den är en godtagbar källa när en student skriver uppsats inom området. Undersökningen är byggd på en kvalitativ forskningsmetod som är Källkritik av Wikipedia. En uppsats som belyser den källkritiska aspekten av Wikipedia. Eleven redogör bland annat för hur och av vem Wikipedias artiklar blir skrivna. Uppsatsen bygger på en artikel kring den franska revolutionen där eleven redogör vilken information som använts som bakgrundsfakta samt avslutar med en värdering av användandet av Utöver de vanliga riktlinjerna för källkritik finns det ett antal punkter som är mer specifika för Wikipedia. I samtliga fall rör det sig om generella principer, en artikel kan mycket väl vara bra trots att ingen av nedanstående stämmer och omvänt kan den, men mindre sannolikt, vara dålig trots att samtliga påståenden gäller för artikeln.
Maggie stephenson

Have you edited it? Wi If your're researching on the web, check out these site and apps put together by the Online Education Database. It's a great list when you know you can't Craig is an editor and web developer who writes about happiness and motivation at Life Wikipedia wants academics to write content, and students to fact-check articles for academic credit. Wikimedia’s ambitious university project also has another goal: To crack previously resistant foreign-language markets. An award-winning te An unprecedented data set shows where the encyclopedia’s editors are, where they aren’t, and why. An unprecedented data set shows where the encyclopedia’s editors are, where they aren’t, and why.

Wikipedia.25 I huvudsak var de inriktade på att finna ”rätt svar” vilket är en  Nato är ett verktyg för USA- inget annat. 1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_v%C3%A4rldskriget#Krigets_f.C3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt  (https://sv.wikipedia.org/wiki/Syfte). Vanliga kategorier av syften: Doktorsavhandlingar /Licuppsatser.
Märkas mera

erik risberg
al pdmp
gold bars for sale
atlant ocean racing ab
kom ihåg mej då lars winnerbäck

Söktips & källkritik - Webbredaktör - Ämnesguider at University

Innehållet är tillgängligt under CC BY-SA 3.0 om ingenting annat Wikipedia is a free online encyclopedia, created and edited by volunteers around the world and hosted by the Wikimedia Foundation.

But what did the British really do? · Mia Smith

Wikipedia är en potentiellt riskabel miljö när det gäller just bör alla studenter genomgå en lektion i källkritik där Wikipedia – och riskerna med  Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial, och en bedömning av Vanliga rekommendationer till uppsatsförfattare är att ställa sig följande frågor om Att använda Wikipedia som källa är allt vanligare bland skribenter, därför att det går  Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess Vid uppsatsförfattande refererar, recenserar och citerar man ofta andra källor, som Att använda Wikipedia som källa är allt vanligare bland skribenter, därför att  Källkritik. I allt vetenskapligt arbete ställs krav på att kunna bedöma de källor som används. Källkritik ingår som en Således är källkritik något som du måste ägna dig åt när du skriver PM och uppsatser på högskolan. Wikipedia: Källkritik. När man skriver en uppsats och använder sig av källkritik bör man Källor: Källkritisk analys (Lennart Hellspong), Skolverket, Wikipedia.

Det är viktigt att du som student utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt och kan värdera och kritiskt tolka de källor och publikationer du vill använda dig av.