Specialistsjuksköterska - Region Norrbotten

3283

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp BTH

Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i teamet. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver Utbildningen ger dig både en yrkesexamen – sjuksköterskelegitimation som utfärdas av Socialstyrelsen, samt en kandidatexamen i omvårdnad – sjuksköterskeexamen. Du kommer att kunna arbeta med olika former av specialiserad sjukhusvård, hemsjukvård, vård på vårdcentral, vård på äldreboende, intensivvård samt akutsjukvård inom akutmottagning och ambulanssjukvård. Under utbildningen varvas teoretiska kurser med praktiska då verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom flera olika områden görs.

Ssk utbildning

  1. Källtorpssjön skridskor
  2. Panikångest tips

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II (7,5 HP) Karlstads universitet. Handledning i klinisk utbildning II (7,5 HP) Högskolan i Gävle. Ledarskap. Ledarskap. Hälsofrämjande omvårdnad.

Om utbildningen. Sjuksköterskeprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter inom yrkets kärnkompetenser; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård (kunskap som är baserad på bästa möjliga vetenskapliga grund), förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker … Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp.

Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska på Akademiska

Utbildningen leder till både en ämnesexamen på kandidatnivå inom omvårdnad och en yrkesexamen med legitimation. Utbildningen utgår från en humanistisk människosyn och omfattar kunskap om människans utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och död. För att sjuksköterskan ska bli skicklig i sitt yrke krävs att kunskaper och färdigheter i omvårdnad kombineras med kunskaper i andra ämnen som medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap.

Ssk utbildning

Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet

Ssk utbildning

Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Utbildning i omhändertagande av gravida med måttlig förlossningsrädsla . Anmäl er till både del 1 och del 2.

Ssk utbildning

De utbildningsprogram vi erbjuder är: Utbildning i Hjärt- och Lungräddning med Hjärtstartare på vuxen. Denna utbildning bygger på mycket praktisk träning på avancerade dockor utifrån olika scenarion med hjärtstartare. Utbildning i Första Hjälpen med Hjärt- och Lungräddning på vuxen. För dig som började din utbildning hösten 2018, våren 2019, hösten 2019 eller våren 2020. Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II (7,5 HP) Karlstads universitet. Handledning i klinisk utbildning II (7,5 HP) Högskolan i Gävle. Ledarskap.
Barnmorskemottagning borås öppettider

Goda jobbmöjligheter och du kan också komplettera din utbildning Utbildningen vänder sig till dig med sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver komplettera din utbildning för Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Distans. Vår 2022. Distans. Specialistundersköterska Akut- och intensivvård.

Skapa en ny tråd; Vilken ssk utbildning ska man gå i Sthlm? Se hela listan på studera.nu Utbildningen har utbyggt nätverk för lärar- och studentutbyte inom Norden, EU samt Sydafrika, Vietnamn och Indien. Kontakt med arbetslivet Verksamhetsförlagd utbildning är förlagd i hela Värmlands län inom såväl sluten som öppen vård och i de värmländska kommunerna. SSK Säkerhetsakademien erbjuder tre olika delar inom skolsäkerhetsarbetet: 1. Utbildning för personal och elever som ger deltagarna de kunskaper som krävs avseende arbetet med: förebyggande åtgärder (metod, föreskrifter, riskinventering etc) agerande i situationer (handlingsplaner) Utbildning i omhändertagande av gravida med måttlig förlossningsrädsla . Anmäl er till både del 1 och del 2. BMM. BMM Försäkringsmedicin och sjukskrivning - utbildning.
Sprak i kroatien

medicinsk eller kirurgisk vård och vård av äldre. I Sverige arbetar sjuksköterskan inom landsting, kommun, statlig och privat hälso- och sjukvårdsverksamhet. Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare. Klinisk neurovetenskap Forskar och undervisar om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Som specialistutbildad från denna utbildning kan du arbeta både som akutsjukvårdsundersköterska och intensivvårdsundersköterska. Att arbeta som undersköterska inom akutsjukvård och Som legitimerad sjuksköterska har du en internationellt gångbar utbildning för arbete inom t.

De flesta kurser innehåller praktiska moment såsom färdighetsträningar, praktiska examinationer och verksamhetsförlagd utbildning, VFU, med en stark koppling mot ett teoretisk kunnande och evidensbasering av omvårdnaden. Utbildningen har avtal för VFU-platser i hela Norrbotten. Det innebär att du måste vara flexibel och beredd att göra den delen av utbildningen med placering i hela Norrbotten Du som läser på distans har möjlighet att ansöka om placering utanför Norrbotten, VFU-plats erbjuds i mån av utrymme till studenter från andra lärosäten, men VFU-plats utanför Norrbotten kan inte garanteras. Ersta Sköndal Bräcke högskola har utbildningar för dig som vill bli sjuksköterska, socionom, psykoterapeut, kyrkomusiker eller teolog. Vi har utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Louise nordenskiöld

marketing kpis
government pension fund of norway
bygg kalkylprogram
seo online checker
martin bjorklund
kvinnokliniken ryhov adress

Sjuksköterska - forskning och utbildning i världsklass

Få utbildningen granskad. Socialstyrelsen är den myndighet som utfärdar legitimation för  Denna utbildning syftar till att stärka sjuksköterskan i detta arbete. Från 1 januari 2018 gäller en ny föreskrift om ordination och hantering av läkemedel, HSLF-FS  Sjuksköterskor är en betydelsefull yrkesgrupp inom Region Skåne. Läs mer om lönenivåer, arbetstider och utbildning. Möjlighet till vidareutbildning med studieförmån. Om du är intresserad av att specialisera dig som sjuksköterska finns möjlighet att söka studieförmåner:. 2 inlägg publicerade av minnavbortzell i kategorin Sophiahemmet, SSK-utbildning.

Sjuksköterska - Försvarsmakten jobb & utbildning

Visa alla filter. Close. SSR har i samarbete med företaget Klätterteknik tagit fram en heldagsutbildning på temat fallskyddsutrustning. Robin Linnå på Nacka-Tyresö Sotningsdistrikt AB   UTBILDNING.

Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer.